Nahý v trní

Při práci s rostlinami jsem došel k závěru, že pracuji v interakci se živou bytostí, nejvíce mi to zatím daly najevo rostliny s ostny. Název je Idiom. Ten označuje jevy, pro něž jazyk nemá slovo. Mají mnoho společného s metaforami a často z nich vznikají. Práci na bázi Idiomů se v kontextu akčního umění u nás věnoval Jaroslav Anděl, ten ovšem pracoval s ČB fotografií spíše symbolicky. V přímém prožitku a na videozáznamu se pak takový idiom mění v existenciální fysickou zkušenost. Bolestivý závěr spíše komické série I'm so green. Více než 20 minut jsem pobýval v trní, než jsem se z něj odvážil vymotat. Záznam zkrácen. Brno, Černovické nádraží 2014.