Kořen a klavír

Mezi žáky Tomáše Rullera v rámci mezinárodního festivalu performance AKT 5 v Domě Umění města Brna 1.10. 2015. Točení kořenem.