Koloběh

Symposium Hotel Efemér (Martiny Friedrichové) ve Lhánicích březen 2015. Videodokumentace akce v blízkém okolí Lhánic s několika zastaveními. V polích jako wilderman představuju spojení principů setby, sexuality a smrti. Poté musí diváci absolvovat průvod náročným terénem lesa, nakonec v improvizovaném obřadním přestrojení utopím pod vodopádem mohelničky kytaru a zatížím jí balvanem. Je to hudební oběť, podobná principům tradičního pohřbívaní basy. Součást folkové mytologie. Po roce v březnu 2016 se na místo vracím, abych exhumoval ostatky.