Kamenný muž

Jít potmě po úzké stezce lesem a svítit si baterkou. Očekávání vystoupení performera se mísí s přídechem stezky odvahy, bojové hry, braného cvičení. Najednou je vidět pohyb, diváci se zastaví a ztichnou. Tělo uprostřed cesty je poskládáno kameny, silueta (podobná jako u Anny Mendiety), splývá s kameným suťoviskem pod vymletým břehem stezky. Pohybem rukou si na sebe klade další kameny, zakrývá, zahrabává tělo. Pak pomalu vstává, kameny s rachotem spadají z těla. Na těle zbyde jen sporý oděv, kamenná rouška. Posype sebe a místo bílým popelem, odkráčí a zavěsí se hlavou dolů pod kořeny smrku.