Hobitín

Zima 2014. Fantaskní svět periferie a smetišť, bufeťění a houmlesáků. Setištní videa (3 krátká videa) ve spolupráci s Markétou Wagnerovou, předznamenala film Krása žít (3h 15 min), který se celý odehrává improvizovanou formou. Film pod režií M.W. lze v původní kvalitě dohledat na youtube.