Bůh lesa, bohyně polí

Oděvní design, objekt: Meditativní klobouk porostlý mechem, samozásobitelské svetršaty porostlé řeřichou (inspirace Theresou Murak): Hlava pařez, kámen pod zemí Tělo země, tělo úrodné. únor 2014.